VITAL

Wil je leren hoe jij op een authentieke manier met je vrienden en familie over je geloof kunt praten? VITAL is een on- en offline trainingsprogramma om je toe rusten en aan te moedigen om openlijk over je geloof te praten met de mensen om je heen. 

VITAL bestaat uit drie fasen, waarin we telkens kijken naar verschillende manieren om een relevant gesprek over God aan te knopen. Iedere fase begint met een livestream event waarin het thema wordt ingeleid. Daarna posten we om de twee weken een video in een privégroep op Facebook, waarin we dieper op dat thema ingaan. 
 
VITAL is een programma dat je in groepsverband volgt. Daarom kun je je het best samen met twee of drie vriend(inn)en opgeven. Dan kun je de materialen samen doornemen op een tijd die voor jullie past. In elke fase krijg je groepsopdrachten, waarin je elkaar helpt en aanmoedigt bij het doornemen van het materiaal. 

 

Fase één: Je geloof aan anderen tonen 

‚Äʬ†¬† ¬†Het zit hem in de kleine dingen: je geloof doorgeven hoeft niet ingewikkeld te zijn¬†
‚Äʬ†¬† ¬†Social media als platform om over Jezus te vertellen
‚Äʬ†¬† ¬†Jouw verhalen over God
‚Äʬ†¬† ¬†Aanleidingen gebruiken


Fase twee: Bereid zijn om dieper te gaan 

‚Äʬ†¬† ¬†De moed vinden om aan het gesprek te beginnen¬†
‚Äʬ†¬† ¬†Jezus delen op het werk


Fase drie: Mensen wijzen op God & Bijbel

‚Äʬ†¬† ¬†Het hangt niet allemaal van jou af, je mag vertrouwen op het werk van de Heilige Geest¬†
‚Äʬ†¬† ¬†Hoe je de Bijbel kunt lezen met mensen die op zoek zijn¬†
‚Äʬ†¬† ¬†Hoe je kunt bidden voor vrienden die geen christen zijn¬†

‚Äʬ†¬† ¬†De basispunten van het evangelie die je wilt overbrengen
‚Äʬ†¬† ¬†Veelgehoorde argumenten tegen het christelijk geloof en goede antwoorden daarop¬†