Saksan Oldenburgissa järjestetty TeenStreet-leiri toi yhteen 1 800 nuorta ja rohkaisi heitä kasvamaan lähemmäksi Jumalaa. TeenStreet 2018 oli suuremman luokan tapahtuma: kaikkiaan 3 200 osallistujaa, 1 800 leiriläistä, 41 kansallisuutta, 19 virallisesti rekisteröityä maata ja 11 kieltä, joille päälavan tapahtumat tulkattiin. Tapahtuman kansainväliset puhujat Rich, Ron ja Rachel käsittelivät päivittäisissä opetuksissaan kristittynä elämistä erilaisista näkökulmista.

Aamuopetusten lisäksi leiripäivä koostui pienryhmäkeskusteluista, työpajoista, vapaa-ajan aktiviteeteista, iltaylistyksestä sekä monista muista hetkistä, joissa leiriläiset ja muut osallistujat syventyivät Raamatun sanaan ja pohtivat sen merkitystä omassa elämässään.

Pienryhmätapaamisiin kuului myös Suuri seikkailu -osuus, jolloin ryhmäläisillä on aikaa henkilökohtaiselle prosessoinnille. Nuoria rohkaistiin rukoilemaan, lukemaan useampia Raamatun jakeita ja pohtimaan, miten opetettua voi soveltaa omaan arkeen. Lopuksi he saivat jakaa ajatuksiaan ryhmässä ja siten oppia lisää toisiltaan.

”Puhumme avoimesti kaikesta”, belgialainen Feie kertoo. ”Ei meitä huoleta, mitä toiset ajattelevat. On mukavaa voida puhua kaikesta, mitä mielessämme on.”

Puolessa välissä viikkoa järjestetyllä RAG-juoksutapahtumalla (Raise and Give) kerättiin varoja eri puolilla Eurooppaa asuville pakolaisnuorille. Päivän aikana 844 yhteisen tavoitteen yhdistämää juoksijaa sai kokoon 56 202 euroa. Osa juoksijoista teki lahjoituksen omista rahoistaan sen lisäksi, mitä olivat keränneet tukijoiltaan. Irlantilaisen Georgian mielestä on ”hienoa kerätä varoja hyvään tarkoitukseen ja samalla saada vähän liikuntaa”.

Iltapäivisin nuoret osallistuivat miniaktioihin. He jakoivat kukkia, joihin oli kiinnitetty rohkaisevia viestejä tai kävelivät ympäri leirialuetta ”ilmaisia haleja ja rukousta” -kyltin kanssa. Ryhmät pääsivät myös osallistumaan OM:n elämykselliseen lähetyssimulaatioon, Global Villageen.

Teksti: Hannah Rueber
Kuva: TeenStreet Photography

TeenStreet on kansainvälinen kristillinen nuorisotapahtuma, joka tekee yhteistyötä seurakuntien kanssa motivoidakseen, varustaakseen ja rohkaistaakseen nuoria seuraamaan Jeesusta ja heijastamaan Jumalan rakkautta päivittäisessä elämässään. Lisätietoja: www.teenstreet.de