Maailmaa tavoittamassa yhdessä

Ensimmäistä kertaa järjestettävä Legacy Project on eri toimijoiden yhteistyötä, jonka tavoitteena on innostaa suomalaisia lähtemään lähetystyöhön kesällä 2019.

Ajatus Legacysta sai alkunsa muutama vuosi sitten, kun Vapaakirkon aktioryhmä oli Brasiliassa. Aktiosta kuvattiin dokumentti, ja vähitellen alkoi kehittyä ajatus siitä, että yhden aktion sijaan voitaisiin järjestää isompi aktioprojekti. Syksyllä 2017 alkoikin Legacy-projektin suunnittelu.

Legacy tarkoittaa perintöä. Meidän perintömme kristittyinä on tehdä Jeesus tunnetuksi kaikkialla maailmassa – yksi kolmasosa maailman ihmisistä ei ole vielä kuullut evankeliumia. Projektin taustalla vaikuttaa vahvasti ajatus siitä, että evankeliumin kuuleminen on ihmisoikeus ja meidän etuoikeutemme on kertoa Jeesuksesta ensimmäistä kertaa niille, jotka eivät ole vielä kuulleet.

Legacy-projektin tavoitteena on innostaa suomalaisia mukaan lähetystyöhön ja samalla vahvistaa eri järjestöjen välistä yhteistyötä. Vapaakirkon, YWAM:n (Youth With A Mission) ja OM:n lisäksi esimerkiksi myös Fida on mukana projektissa kouluttamalla aktioihin tarvittavat vetäjät. Legacysta on tarkoituksena tuottaa myös dokumenttielokuva, jonka avulla pyritään lisäämään lähetysinnostusta Suomessa.

Legacyn aktiot järjestetään kesäkuussa 2019. Ennen kohdemaahan matkustamista osallistujat viettävät kolme päivää Tampereella koulutuksessa, joka valmistaa heitä tulevaan matkaan. Päiviin sisältyy raamattuopetusta, käytännönläheisiä vinkkejä siitä, miten toimia aktiossa sekä tutustumista toisiin aktioryhmäläisiin ja aktiokohteeseen. Tämän jälkeen ryhmät lähtevät kohdemaihinsa kahdeksi viikoksi. Paluu Suomeen tapahtuu juhannusviikonloppuna, ja Legacyn viimeiset kaksi päivää Tampereella käytetään kokemuksen purkuun yhdessä sekä sen miettimiseen, kuinka kokemusta voi soveltaa omaan arkielämään.

Kuinka voin osallistua?

Legacyyn voi osallistua kuka tahansa. Projektin toteuttamiseen tarvitaan sekä lähtijöitä että lähettäjiä. Osallistumiselle ei ole yläikärajaa. Nuorimmat osallistujat voivat olla 13–18-vuotiaita. Heille on järjestetty kaksi omaa aktiota: toinen Hollantiin, toinen Unkariin. Niissä ideana on, että nuoret voisivat lähteä aktioon joko omalla seurakuntaporukalla tai vanhemman seurassa. Yli 40-vuotiaille on myös järjestetty erityinen mahdollisuus lähteä K40-aktioon, joka suuntautuu Siperiaan.

Jos lähteminen ei ole mahdollista, osallistua voi myös rukoilemalla tai tukemalla projektia taloudellisesti. Saadut varat käytetään lähtijöiden kouluttamiseen ja dokumenttielokuvan tekemiseen. Tukemisen lisäksi voit myös adoptoida yhden Legacyn ryhmistä, jonka jälkeen lähetämme sinulle tarkempia rukousaiheita matkasta lähempänä reissua. Myös Legacyn nettisivuille päivittyvät aina ajankohtaisimmat rukousaiheet.

Teksti: Suvi Kekkonen
Kuvat: Legacy Project