Kasaman alueella elää paljon katulapsia. He ovat usein rikkinäisistä kodeista, joissa he ovat jääneet vaille rakkautta ja huolenpitoa. Monet alueen orpolapsista ovat joutuneet siirtymään sukulaisperheestä toiseen tietämättä, kuinka pitkään he missäkin kodissa viettävät. Epävakaissa olosuhteissa lapset päätyvät usein kadulle, missä elanto hankitaan mistä saadaan ja riskit ja vaarat ovat moninaiset. 

Nyt toteutumassa on vuosia sitten alkunsa saanut unelma perustaa lapsille ”Home of Hope” eli Toivon koti. ”Haluamme paikan, jossa lapset voivat olla lapsia; paikan, jota he voivat kutsua kodiksi ja joka tuo heille toivoa”, kertoo OM:n työntekijä Gabriel Kabela. Kodissa lapsilla on myös mahdollisuus saada opetusta. 

Vuosien mittaan hanketta suunniteltaessa Jumala on johtanut mukaan ihmisiä, jotka ovat voineet auttaa projektissa. Rakennustyöt aloitettiin tänä vuonna. Pidemmällä aikavälillä lastenkoteja on tarkoitus rakentaa Kasaman alueelle neljä. 

Lapset pyritään saamaan asukkaiksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ennen kuin he tulevat temmatuiksi syvälle katujen elämään. Tavoitteena on, että lapset voisivat lopulta muuttaa asumaan sukulaistensa tai naapuriensa luokse. Työntekijät pyrkivät löytämään lapsille huoltajat lähipiiristä ja tukevat näitä, jotta lapset voisivat saada hyvän kodin.

Teksti: OM International 
Kuva: Lina Shiebl