Yrittäjyyskoulutuksesta uusi suunta elämälle

Balkanin sota oli päättynyt ja Kaitlyn* jakoi avustuspaketteja paikallisille yhdessä tiiminsä kanssa. Päivästä päivään samat ihmiset tulivat hakemaan ruokaa ja vaatteita. Niistä syntyi tappeluita jo jakelupaikalla. Vaikka vuodet sodan loppumisesta kuluivat, ihmiset pysyivät riippuvaisina avustuksista. He olivat oppineet odottamaan apua sen sijaan, että olisivat alkaneet itse luoda tulevaisuuttaan.

Kaitlyn turhautui avustustyöhön, joka ei johtanut muutokseen. Turhautuminen johti OM:n pienyrittäjyyskoulutuksen syntyyn vuonna 2006. Sittemmin koulutuksen ympärille on kasvanut kokonainen työmuoto, ja vuoden 2019 alussa sen parissa työskenteli yhteensä kymmenen henkilöä. Pienyrittäjyyskoulutus on tähän mennessä auttanut yli 2 700 ihmistä perustamaan yrityksen 31 maassa Afrikassa, Aasiassa, Lähi-idässä, Etelä-Amerikassa ja Balkanilla. Tiimi on kouluttanut yli 50 kouluttajaa, jotka mahdollistavat työn laajenemisen yhä uusiin kyliin ja yhteisöihin.

Ovi suljettuihin yhteisöihin

Yrittäjyyskoulutus on osoittautunut huikeaksi menestykseksi. Se antaa työkalut toimeentulon ansaitsemiseen vain parin viikon koulutuksen jälkeen ja tulokset näkyvät välittömästi: perhe pystyy syömään kolme ateriaa päivässä, lähettämään lapset kouluun ja jopa työllistämään muita. Kurssin toimivuus on huomattu myös ympäröivissä yhteisöissä, mikä on avannut OM:n työntekijöille pääsyn moniin aiemmin suljettuihin yhteisöihin.

Kurssilla yhdessä tekeminen synnyttää nopeasti luottamuspohjan, jonka rakentamiseen kuluisi tavallisesti kuukausia. Tämä on johtanut kutsuihin konservatiivimuslimien perheisiin ja terrorijärjestöjä paenneiden koteihin. Kodin seinien sisäpuolella on mahdollista jakaa elämän suruja ja iloja avoimemmin kuin julkisessa kurssitilassa, keskustelu uskosta on luonnollista. Paikallisista kumppaneista ja kontekstista riippuen myös kurssin "aamuhartaudet" voivat olla avoimesti kristillisiä. Rajatummissakin konteksteissa kursseilla opetetaan Raamatun tarinoita ja kristinuskon perusarvoja. Rehellisyys, anteeksi antaminen ja luotettavuus ovat arvoja, jotka muodostavat perustan toimivalle yritystoiminnalle.

Kahdessa viikossa yrittäjäksi

Pienyrittäjyyskurssi on kahden viikon mittainen interaktiivisen pelin muotoon muovattu koulutuspaketti, joka opettaa yrittäjyyden perusteet käytännönläheisellä tavalla. Toisen kurssipäivän päätteeksi jokaiselle annetaan viiden dollarin laina, jolla he aloittavat yrityksen. Seuraavat kymmenen päivää he pyörittävät autopesulaa, leipomoa, fish & chips -kojua tai jotakin muuta pienyritystä. Lopuksi kurssilaiset kokoontuvat vielä kahteen lähiopetuspäivään ja maksavat takaisin saamansa lainan. Vaikka kurssin alussa juuri kukaan kurssilaisista ei usko pystyvänsä aloittamaan yritystoimintaa niin lyhyessä ajassa niin pienellä pääomalla, kaikki yritykseensä vakavasti suhtautuneet ovat tehneet kymmenessä päivässä voittoa – parhaimmat jopa 200 dollaria. Tämä vastaa useiden köyhien maiden kuukausittaista keskituloa.

Yrittäjyyden harjoittelujakson tärkein anti on useimmille se, että he osaavat. Köyhille, kouluttamattomille ja marginaalissa eläville ihmisille on voimauttavaa huomata, että he pystyvät vaikuttamaan omaan tilanteeseensa ja vieläpä yllättävän yksinkertaisin keinoin. Useimmat kurssin läpäisseet jatkavat joko kurssilla aloittamaansa pienyritystä tai perustavat uuden. Vaikkei yrittäjyydestä tulekaan kaikille kokopäivätoimista tai ainoata tulonlähdettä, yritystoiminnalla ansaitut lisätulot mahdollistavat lukuisille perheille merkittävän muutoksen elämän laadussa. He ovat nousseet äärimmäisestä köyhyydestä ja mikä parasta – aivan omin avuin.

Vaikka yrittäjyyskurssi on suunniteltu erityisesti köyhille ja kouluttamattomille, kursseille on osallistunut myös yliopistossa liiketoimintaa opiskelleita ja jo pidempään yrittäjinä toimineita. Monet ovat kokeneet oppineensa pienyrittäjyyskurssilla enemmän kuin missään aiemmassa koulussa tai opiskelupaikassa. Näin kommentoivat muun muassa eräs hotellin omistaja sekä suurlähetystössä työskennellyt virkamies, joka innostui kurssista niin paljon, että järjesti OM:n kouluttajan vetämään kursseja myös omaan kotimaahansa suurlähetystön tuella.

Riskejä ja onnistumisia

Sveitsiläisestä Sarasta* tuli yrittäjyyskouluttaja reilut neljä vuotta sitten. Nyt hän on vastuussa koulutusten lisäksi 20 paikallisesta kouluttajasta Keski-Afrikassa. Häntä innostaa työssä erityisesti se, kuinka kurssi tuo muutoksen ihmisten elämään hyvin lyhyessä ajassa. ”Sen näkeminen, kuinka ihmiset, jotka eivät pystyneet ruokkimaan perhettään kunnolla, tarjoavat nyt lapsilleen kolme ateriaa päivässä, on minulle valtava juttu. Kun he tulevat paremmin toimeen, he voivat puolestaan auttaa naapureitaan”, Sara iloitsee. ”Tässä työssä täytyy suhtautua intohimoisesti ihmisten voimaannuttamiseen, jotta he voivat auttaa itse itseään. Ei tarvitse olla ammattimainen liikemies, mutta on oltava kiinnostunut liiketoiminnasta ja halukas menemään paikkoihin, jotka eivät ole helppoja ja miellyttäviä – tai edes turvallisia.”

Yksi Saran työn kohokohdista oli Ibrahimin* tapaaminen noin vuosi kurssin jälkeen. Muslimimies ei aluksi halunnut osallistua kristityn vetämään koulutukseen. Hän tuli kuitenkin mukaan ymmärrettyään, että kurssilla opitaan, kuinka bisnestä tehdään paremmin.

Ibrahim oppi käsittelemään rahaa viisaammin ja alkoi tietämättään soveltaa raamatullisia periaatteita yrityksessään sitä tietämättä. Ibrahim sai rakennettua kesken jääneen kotitalonsa valmiiksi ja puhuu nyt innostuneesti kouluttajan puolesta naapureilleen kertoen tämän olleen se, joka auttoi hänet parempaan elämään. ”Tällaiset puolestapuhujat avaavat ovia kristityille kouluttajille uusiin yhteisöihin”, Sara sanoo. ”Tavoitteemme on mennä sellaisten ihmisten luo, jotka eivät ole kuulleet Jeesuksesta.”

*Nimi muutettu

Teksti: OM
Kuva: Rebecca Rempel