Kik vagyunk?

Az OM története Magyarországon

OM Hungary Balaton outreach

Európa többi részéhez hasonlóan Magyarország is hagyományosan keresztény gyökerekkel rendelkezik, de ténylegesen ma már világias nemzet. Az ország 10 millió lakosának több mint 50 százaléka katolikus; 20 százaléka protestáns nagyegyházi; a többi pedig ateista vagy más vallásokat követ. Az evangéliumi gyülekezetek a becslések szerint a társadalom 2-3%-át teszik ki csupán.

Az OM az 1970-es évek elején –még a szocializmus idején– keresztény irodalom csempészésével, terjesztésével kezdte magyarországi tevékenységét. A vasfüggöny 1989-es felszámolását követően az első magyar OM csapat az amerikai OM-es Kathi Krai (jelenleg Kathi Tarantal) vezetésével alakult meg.

Az OM Magyarország missziós tevékenysége helyi lelkészekkel együttműködésben, az evangélium hirdetésével, házassággondozó konferenciákkal és gyülekezetplántálási munkákkal kezdődött. Az OM csapata biztosított helyszínt a helyi egyházi rendezvények, OM képzések és konferenciák részére. A csoport szorosan együttműködött és működik azóta is a Magyar Baptista Egyházzal a gyülekezetek missziós küldetésének erősítése érdekében.

2002-ben Terry Lingenhoel indította el azt a sport-tevékenységet, amely ma az OM Magyarország missziójának egyik sikeres ágává fejlődött. A 2000-es évek közepén kezdte el a Bill Drake Band évenkénti magyarországi nyári turnéit, és ekkor kezdődtek az angol táborok is.

2007-ben Kapocs Attila lett az OM csapat első magyar származású vezetője. 2011-ben az OM Hungary szolgálata tovább bővült egy helyi gyülekezet bábszolgálatának átvételével, amelybe a csapat tagjai már korábban is besegítettek.

2010-ben kezdte meg az OM tatai munkáját a fiatalok és a rászorulók körében, amelyet 2017-ben a DOCK ifjúsági központ megnyitása követett, ahol a diákok összejöhetnek és tartalmas kapcsolatokat alakíthatnak ki egymással és idősebb keresztyénekkel.

2019-ben Marcel Buchner vette át a magyar OM vezetését.


Alapmunka Magyarországon


Az OM csapat Magyarországon

                 

További OM munkatársak