Despre OM

Misiunea Noastră

Dorim să vedem comunități vii ale urmașilor lui Isus printre cei mai puțin evanghelizați.

Rolul OM-ului în trupul lui Cristos este de a motiva, dezvolta și echipa oamenii cu scopul evanghelizării lumii, precum și de a consolida și ajuta la plantarea bisericilor, în special în zonele puțin evanghelizate. 
OM își desfășoară lucrarea în peste 100 de țări și pe bordul vaporului „Logos Hope”. 

OM-ul este, în esența sa, o mișcare a lui Dumnezeu, formată din oameni care sunt complet predați lui Isus Cristos și poruncilor Lui. Mișcați de Duhul Sfânt, noi trecem granițe și lărgim limite. Ne dorim ca OM-ul să rămână o mișcare a lui Dumnezeu, absolut dependentă de El. Ne arătăm dependența de El prin supunerea față de Cuvântul Său și căutarea voii Lui în rugăciune.
„Declarați printre neamuri slava Lui, printre toate popoarele minunile Lui!” - PSALMII 96:3

Istoria OM-ului:

„Operațiunea Mobilizatoare” a apărut ca răspuns al rugăciunilor unei casnice americane. Prin anii 1950 Dorothea Clapp a început să se roage lui Dumnezeu cu stăruință pentru elevii din școala locală, rugându-L să cucerească lumea prin intermediul vieților acestor tineri. Și Dumnezeu a răspuns rugăciunilor ei. 
Fiul doamnei Clapp a dăruit Evanghelia după Ioan unuia dintre liceeni, care mai târziu și-a predat viața Domnului Isus la una din evanghelizările organizate de Billy Graham. Numele lui a fost George Verwer. El avea să devină fondatorul și Directorul Internațional al “Operațiunii Mobilizatoare”. 
Fiind la universitate, George împreună cu alți doi prieteni de ai săi se întâlneau regulat pentru a se ruga. Ei deveneau tot mai preocupați de nevoile spirituale ale Mexicului. În 1957 cei trei prieteni și-au vândut o parte din bunurile lor cu scopul de a strânge bani, iar apoi au renunțat la vacanța lor de vară pentru a merge și a distribui Evanghelii și literatură creștină în Mexic. În următorii doi ani ei au continuat să meargă în Mexic cu aceeași misiune. 
După absolvirea universității în anul 1960, George și prietenii săi au venit în Europa. Ei și-au început lucrarea în Spania, împărtășind Evanghelia și distribuind literatură creștină. Însă însărcinarea de a atinge întreaga Europă îi copleșea prin dimensiunile ei. George și echipa sa au înțeles că planul lui Dumnezeu era de a mobiliza Biserica Sa pentru a atinge toate națiunile. Când au început să-și împărtășească viziunea, sute de creștini au răspuns afirmativ acestei chemări. Astfel a luat ființă “Operațiunea Mobilizatoare”. 
Până în anul 1963, 2000 de creștini s-au alăturat echipelor de evanghelizare de vară din Europa. În același timp, echipele s-au orientat spre subcontinentul indian și lumea musulmană. Ei și-au luat angajamentul de a predica Evanghelia celor care nu o auziseră niciodată. 
Aceste începuturi modeste reprezintă fundamentul a ceea ce este astăzi „Operațiunea Mobilizatoare”. În prezent peste 3300 de membri ai OM-ului, care reprezintă peste 100 de naționalități, proclamă anual la milioane de oameni adevărul neschimbător al lui Dumnezeu