2. dan: sažetak sastanka u glavnoj sail: Zbog toga

Jučer smo razmatrali da je Bog potpuno nemjerljiv i ovog jutra su tinejdžeri izazvani sa "zbog toga". Šta je "zbog toga" tvoj odgovor?
Kralj David je u Psalmu 139 napisao, "Jer ti si stvorio moje bubrege, satkao me u krilu moje majke", što pokazuje koliko je detalja i pažnje Bog uložio u stvaranje svakog od nas. Tinejdžeri su zamoljeni da te prve misli ponesu u slavljenje.
Glavna govornica Debs je proširila poruku u Psalmu 139, "zbog ovog Bože... kako ćeš živjeti zbog ovoga... kako ćeš medjudjelovati sa Bogom?" Ovo je ponovio Josh kada je pitao, "Ako Bog može izmjeriti zvijezde... kako ćemo onda živjeti?"
Glavni govornici su takodjer istraživali i Psalam 27:4, koji tvrdi, "Za jedno samo molim Gospoda, da stanujem u kući Gospodnjoj sve dane svoga života."
Stanovati u Božijoj kući zauvijek znači stalno biti u Božijoj prisutnosti i da Ga slušamo, ali, kako su to glavni govornici objasnili, često to ne uspijemo. Kao primjer je poslužio video u kojem su članovi Organizacionog tima igrali igru "knick-knack" (ko se sastoji od toga da se noću kuca na vrata, sakrije i posmatra reakcija) na terenu tokom sedmice pripreme.
Iako je video bio smiješan (barem za sve osim glavnog kuhara TeenStreeta, vodje slavljenja i člana osiguranja), to je imalo i ozbiljnu poruku sa Bogom se možemo ophoditi na sličan način, kada ne sačekamo da Ga poslušamo. Često ne uspijemo u pokušaju da stanujemo u Božijoj kući, u Njegovoj prisutnosti. Često postoje drugi uticaji, koje slušamo umjesto Njega, jer postoji nebrojeno mnogo stvari koje nas ometaju u provodjenju vremena sa Bogom.
Da bi tinejdžeri razumijeli koliko je bitno fokusirati se na Boga, slušali su usporedbu o sakrivenom blagu, koja stoji u Mateju 13. Josh je sumirao ponašanje muškarca u usporedbi na sljedeći način: "Želim da ljudi na TeenStreet-u budu poput tog momka koji kopa. Trebamo ti tragači, ne da provedemo dan radeći ono što radimo, nadajući se da ćemo neletjeti na Boga."
Za kraj su tinejdžere podsjetili na obećanje iz Mateja 7:7 - "Molite i dat će vam se; tražite i naći ćete; kucajte i otvorit će vam se."
Zbog toga, ako tražimo Boga, neće nas napustiti!