"Više ljudi bi ovo trebali doživjeti."
"Ovo iskustvo nas je približilo u grupi!"
"Bog mi je pokazao da se ne trebam plašiti govoriti ljudima o Isusu."
"Više od 500 ljudi je putovalo sa OM Space @ Global Village. Jesi li i ti?"