Thema 2019: INSPIRED!

Sleutel vers: Spreuken 3: 5-6 (NBV)
Vertrouw op de Heer met heel je hart, steun niet op je eigen inzicht.
Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg.

Volgens onderzoeken (ok, Google!) maken mensen gemiddeld 35.000 beslissingen per dag! Terwijl sommige beslissingen voor je gevoel makkelijk zijn te maken, zijn andere moeilijker of gecompliceerder en kunnen ze blijvende invloed uitoefenen op je leven en de wereld waarin je leeft. 

Wijsheid is het vermogen kennis en ervaring te gebruiken om goede beslissingen te nemen. De Bijbel vertelt ons dat God door wijsheid het fundament van de aarde gelegd heeft en dat wijsheid ons leven en vreugde geeft. Wanneer we dus allerlei besluiten moeten nemen, kunnen we aankloppen bij God voor de wijsheid om goede, leven-gevende keuzes te maken die het doel weerspiegelen waarvoor God ons geschapen heeft. 

Net als tijdens de schepping van de wereld, toen God leven blies in Adam, blaast God ook nu nog leven in de mensen die hij geschapen heeft, zodat we door hem GEÏNSPIREERD leven en Hem zichtbaar maken in alles wat we zeggen en doen. Als anderen God’s inspiratie en activiteiten in ons zien, kunnen zij op hun beurt geïnspireerd raken om te leven en lief te hebben zoals Hij dat bedoeld heeft. 

Als wij GEÏNSPIREERD door God leven, spreken we woorden van waarheid en leven, brengen we hoop aan de armen, streven we naar gerechtigheid voor de onderdrukten, jagen we vrede na, hebben we onze naaste lief en bovenal: vertrouwen we de God die ons volledig en onvoorwaardelijk lief heeft en die het goede voor heeft met alles dat Hij gemaakt heeft. 


Hoop je te zien op TeenStreet 2019 in Offenburg!